گفتگو و مشاوره با متخصصین:

آزمایشگاه بیمارستان پاستور

  • آدرس کرمان - بم - جاده بم _ زاهدان - کیلومتر 3 جاده بم و برووات
  • تلفن 03444319403

درباره آزمایشگاه بیمارستان پاستور


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس آزمایشگاه بیمارستان پاستور
  • کرمان - بم - جاده بم _ زاهدان - کیلومتر 3 جاده بم و برووات
  • 03444319403
مجوز ها و تاییدیه ها