گفتگو و مشاوره با متخصصین:

آزمایشگاه دیالیز بیمارستان مهر

  • آدرس تهران- میدان ولیعصر - خیابان زرتشت غربی- بیمارستان مهر
  • تلفن 88982000

درباره آزمایشگاه دیالیز بیمارستان مهر


پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها