آزماشگاه تشخیص طبی بهزاد

  • آدرس آذربایجان شرقی - تبریز - خیابان آذربایجان - پایینتر از چهارراه آخونی - روبروی داروخانه دکترنجفیان
  • تلفن 04132863883

درباره آزماشگاه تشخیص طبی بهزاد


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس آزماشگاه تشخیص طبی بهزاد
  • آذربایجان شرقی - تبریز - خیابان آذربایجان - پایینتر از چهارراه آخونی - روبروی داروخانه دکترنجفیان
  • 04132863883
مجوز ها و تاییدیه ها