گفتگو و مشاوره با متخصصین:

آزمایشگاه بیمارستان علوی

  • آدرس فارس - شیراز - فلکه ولیعصر - ابتدای خیابان تختی
  • تلفن 07132248327

درباره آزمایشگاه بیمارستان علوی


آدرس آزمایشگاه بیمارستان علوی
  • فارس - شیراز - فلکه ولیعصر - ابتدای خیابان تختی
  • 07132248327
مجوز ها و تاییدیه ها