گفتگو و مشاوره با متخصصین:
مرکز مرکز تصویربرداری دکتر طهمورسی

مرکز تصویربرداری دکتر طهمورسی

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس کرمان - -میدان آزادی -نبش بهمنیار -ساختمان والیعصر
  • تلفن 03432449991

درباره مرکز تصویربرداری دکتر طهمورسی


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس مرکز تصویربرداری دکتر طهمورسی
  • کرمان - -میدان آزادی -نبش بهمنیار -ساختمان والیعصر
  • 03432449991
مجوز ها و تاییدیه ها