مرکز تصویربرداری درمانگاه‌ علی بن ابیطالب (ع)

مرکز تصویربرداری درمانگاه‌ علی بن ابیطالب (ع)

رادیولوژی,سونوگرافی

  • آدرس فارس - شیراز - بلوار رحمت - خیابان قائم - پانصد دستگاه ارتش - جنب کلانتری 26
  • تلفن 07137508902,07137512050

درباره مرکز تصویربرداری درمانگاه‌ علی بن ابیطالب (ع)


آدرس مرکز تصویربرداری درمانگاه‌ علی بن ابیطالب (ع)

  • فارس - شیراز - بلوار رحمت - خیابان قائم - پانصد دستگاه ارتش - جنب کلانتری 26
  • 07137508902, 07137512050