گفتگو و مشاوره با متخصصین:
مرکز مرکز تصویربرداری  بیمارستان بوعلی

مرکز تصویربرداری بیمارستان بوعلی

سنگ شکن , سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس همدان - خیابان مهدیه
  • تلفن 08138265011 , 08138265014

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان بوعلی


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس مرکز تصویربرداری بیمارستان بوعلی
  • همدان - خیابان مهدیه
  • 08138265011 - 08138265014
مجوز ها و تاییدیه ها