گفتگو و مشاوره با متخصصین:
مرکز  مرکز تصویربرداری آموزشی درمانی کوثر

مرکز تصویربرداری آموزشی درمانی کوثر

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس قزوین - خیابان طالقانی
  • تلفن 02833236374

درباره مرکز تصویربرداری آموزشی درمانی کوثر


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس مرکز تصویربرداری آموزشی درمانی کوثر
  • قزوین - خیابان طالقانی
  • 02833236374
مجوز ها و تاییدیه ها