گفتگو و مشاوره با متخصصین:
مرکز مرکز تصویربرداری بیمارستان امام حسین

مرکز تصویربرداری بیمارستان امام حسین

سونوگرافی

  • آدرس آذربایجان شرقی - هریس - خیابان شهید رجایی محله دیزج -مدرسه قلمچی محل موقت بیمارستان
  • تلفن 04143433611

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان امام حسین


پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها