اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

مرکز تصویربرداری دکتر کوهی فایق

مرکز تصویربرداری دکتر کوهی فایق

رادیولوژی,سونوگرافی

  • آدرس چهارمحال بختیاری - شهرکرد - خیابان 12 محرم - روبری مجتمع امام صادق - ساختمان بهرام
  • تلفن 03832251525

درباره مرکز تصویربرداری دکتر کوهی فایق


آدرس مرکز تصویربرداری دکتر کوهی فایق

  • چهارمحال بختیاری - شهرکرد - خیابان 12 محرم - روبری مجتمع امام صادق - ساختمان بهرام
  • 03832251525