گفتگو و مشاوره با متخصصین:
مرکز  مرکز تصویربرداری دکتر پویا خرد

 مرکز تصویربرداری دکتر پویا خرد

رادیولوژی , سونوگرافی

  • آدرس فارس - شیراز - خیابان زند - روبروی بانک سپه شعبه دانشگاه - کوچه 34
  • تلفن 07132351369

درباره  مرکز تصویربرداری دکتر پویا خرد


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس  مرکز تصویربرداری دکتر پویا خرد
  • فارس - شیراز - خیابان زند - روبروی بانک سپه شعبه دانشگاه - کوچه 34
  • 07132351369
مجوز ها و تاییدیه ها