گفتگو و مشاوره با متخصصین:
مرکز پارس-سونوگرافی-دکتر پور علی اکبر

پارس-سونوگرافی-دکتر پور علی اکبر

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس گلستان - خیابان امام کوچه بهمن پلاک 5
  • تلفن 33535

درباره پارس-سونوگرافی-دکتر پور علی اکبر


مجوز ها و تاییدیه ها