گفتگو و مشاوره با متخصصین:
مرکز مرکز تصویربرداری بیمارستان مفرح

مرکز تصویربرداری بیمارستان مفرح

رادیولوژی , سونوگرافی

  • آدرس تهران - میدان بهمن - خیابان بهمنیار
  • تلفن 02155311925

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان مفرح


مجوز ها و تاییدیه ها