گفتگو و مشاوره با متخصصین:
مرکز مرکز تصویربرداری عبادزاده

مرکز تصویربرداری عبادزاده

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس کرمان - خیابان استقلال- کوچه شماره 2- پلاک 29
  • تلفن 03432449926

درباره مرکز تصویربرداری عبادزاده


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس مرکز تصویربرداری عبادزاده
  • کرمان - خیابان استقلال- کوچه شماره 2- پلاک 29
  • 03432449926
مجوز ها و تاییدیه ها