گفتگو و مشاوره با متخصصین:
مرکز مرکز تصویربرداری بیمارستان امام خمینی

مرکز تصویربرداری بیمارستان امام خمینی

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس گلستان - انتهای بلوار شهید ارخی
  • تلفن 01734223091

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان امام خمینی


پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها