گفتگو و مشاوره با متخصصین:
مرکز  بیمارستان امام سنقر

بیمارستان امام سنقر

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس سنقر
  • تلفن 22100

درباره بیمارستان امام سنقر


مجوز ها و تاییدیه ها