مرکز مرکز تصویربرداری سونو گرافی مرکز آلفا

مرکز تصویربرداری سونو گرافی مرکز آلفا

سونوگرافی

  • آدرس تهران - میدان خراسان - خیابان طیب - شماره 40
  • تلفن 02133726599

درباره مرکز تصویربرداری سونو گرافی مرکز آلفا


لیست پزشکان داخل پروفایل بانک
آدرس مرکز تصویربرداری سونو گرافی مرکز آلفا
  • تهران - میدان خراسان - خیابان طیب - شماره 40
  • 02133726599
مجوز ها و تاییدیه ها