گفتگو و مشاوره با متخصصین:
مرکز مرکز تصویربرداری بیمارستان بهشتی 

مرکز تصویربرداری بیمارستان بهشتی 

سنگ شکن , سونوگرافی , رادیولوژی , اسکن ایزوتوپ

  • آدرس همدان - ابتدای بلوار ارم
  • تلفن 08138274283 , 08138274286

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان بهشتی 


پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها