گفتگو و مشاوره با متخصصین:
مرکز  مرکز تصویربرداری آموزشی درمانی ولایت

مرکز تصویربرداری آموزشی درمانی ولایت

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس قزوین - میدان گلها
  • تلفن 2823790610

درباره مرکز تصویربرداری آموزشی درمانی ولایت


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس مرکز تصویربرداری آموزشی درمانی ولایت
  • قزوین - میدان گلها
  • 2823790610
مجوز ها و تاییدیه ها