گفتگو و مشاوره با متخصصین:
مرکز مرکز تصویربرداری دکتر نورمندی پور

مرکز تصویربرداری دکتر نورمندی پور

رادیولوژی

  • آدرس تهران - انتهای خیابان پیروزی - بلوار ابوذر جنوبی - تقاطع زمزم - ساختمان پزشکان زمزم
  • تلفن 02133849715

درباره مرکز تصویربرداری دکتر نورمندی پور


آدرس مرکز تصویربرداری دکتر نورمندی پور
  • تهران - انتهای خیابان پیروزی - بلوار ابوذر جنوبی - تقاطع زمزم - ساختمان پزشکان زمزم
  • 02133849715
مجوز ها و تاییدیه ها