گفتگو و مشاوره با متخصصین:
مرکز مرکز تصویربرداری بیمارستان بهشتی مراغه

مرکز تصویربرداری بیمارستان بهشتی مراغه

  • آدرس آذربایجان شرقی - خیابان شهید آیت اله صدوقی - خیابان 15 خرداد جنوبی
  • تلفن 04137228888

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان بهشتی مراغه


پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها