گفتگو و مشاوره با متخصصین:
مرکز دکتر عابدینی

دکتر عابدینی

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس بندرعباس .خیابان مرادی.پشت پاساژطباطبایی.ساختمان پزشکان نور
  • تلفن 2224152

درباره دکتر عابدینی


پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها