اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

مرکز تصویربرداری بیمارستان روانپزشکی رازی

مرکز تصویربرداری بیمارستان روانپزشکی رازی

رادیولوژی,سونوگرافی

  • آدرس تهران - شهر ری - امین آباد شهرری
  • تلفن 02133401220,02133401229

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان روانپزشکی رازی


آدرس مرکز تصویربرداری بیمارستان روانپزشکی رازی

  • تهران - شهر ری - امین آباد شهرری
  • 02133401220, 02133401229