مرکز مرکز تصویربرداری بیمارستان روانپزشکی رازی

مرکز تصویربرداری بیمارستان روانپزشکی رازی

رادیولوژی , سونوگرافی

  • آدرس تهران - شهر ری - امین آباد شهرری
  • تلفن 02133401220 , 02133401229

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان روانپزشکی رازی


لیست پزشکان داخل پروفایل بانک
آدرس مرکز تصویربرداری بیمارستان روانپزشکی رازی
  • تهران - شهر ری - امین آباد شهرری
  • 02133401220 - 02133401229
مجوز ها و تاییدیه ها