گفتگو و مشاوره با متخصصین:
مرکز  مرکز تصویربرداری شبکه بهداشت درمان جهرم

مرکز تصویربرداری شبکه بهداشت درمان جهرم

رادیولوژی , سونوگرافی

  • آدرس فارس - شیراز - جهرم - دانشگاه علوم پزشکی جهرم
  • تلفن 07154449005

درباره مرکز تصویربرداری شبکه بهداشت درمان جهرم


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس مرکز تصویربرداری شبکه بهداشت درمان جهرم
  • فارس - شیراز - جهرم - دانشگاه علوم پزشکی جهرم
  • 07154449005
مجوز ها و تاییدیه ها