اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

مرکز تصویربرداری بیمارستان دکتر سپیر

مرکز تصویربرداری بیمارستان دکتر سپیر

رادیولوژی

  • آدرس تهران - خیابان شهید مصطفی خمینی
  • تلفن 02133129129

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان دکتر سپیر


آدرس مرکز تصویربرداری بیمارستان دکتر سپیر

  • تهران - خیابان شهید مصطفی خمینی
  • 02133129129