گفتگو و مشاوره با متخصصین:
مرکز  مرکز تصویربرداری بیمارستان شهید چمران

 مرکز تصویربرداری بیمارستان شهید چمران

رادیولوژی , سونوگرافی

  • آدرس فارس - شیراز - بلوار چمران
  • تلفن 07136240101 , 07136240107

درباره  مرکز تصویربرداری بیمارستان شهید چمران


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس  مرکز تصویربرداری بیمارستان شهید چمران
  • فارس - شیراز - بلوار چمران
  • 07136240101 - 07136240107
مجوز ها و تاییدیه ها