مرکز تصویربرداری خورسند

مرکز تصویربرداری خورسند

سونوگرافی,رادیولوژی

  • آدرس لاهیجان - خیابان امام- روبه روی بانک ملت مرکزی
  • تلفن 01342222320

درباره مرکز تصویربرداری خورسند


آدرس مرکز تصویربرداری خورسند

  • لاهیجان - خیابان امام- روبه روی بانک ملت مرکزی
  • 01342222320