گفتگو و مشاوره با متخصصین:
مرکز مرکز تصویربرداری  پرنیا

مرکز تصویربرداری پرنیا

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس اردبیل - سرچشمه  - ابتدای کوی معصومین
  • تلفن 04533248440

درباره مرکز تصویربرداری پرنیا


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس مرکز تصویربرداری پرنیا
  • اردبیل - سرچشمه  - ابتدای کوی معصومین
  • 04533248440
مجوز ها و تاییدیه ها