گفتگو و مشاوره با متخصصین:
مرکز مرکز تصویربرداری آریا (دکترحیرت)

مرکز تصویربرداری آریا (دکترحیرت)

رادیولوژی

  • آدرس بوشهر - میدان امام - خیابان بیسیم - روبروی درمانگاه قائم
  • تلفن 07733564827

درباره مرکز تصویربرداری آریا (دکترحیرت)


آدرس مرکز تصویربرداری آریا (دکترحیرت)
  • بوشهر - میدان امام - خیابان بیسیم - روبروی درمانگاه قائم
  • 07733564827
مجوز ها و تاییدیه ها