گفتگو و مشاوره با متخصصین:
مرکز مرکز تصویربرداری اسپیرال بیمارستان بهبود تبریز

مرکز تصویربرداری اسپیرال بیمارستان بهبود تبریز

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس آذربایجان شرقی - تبریز - خیابان ارتش جنوبی - نرسیده به چهارراه باغشمال
  • تلفن 04131555

درباره مرکز تصویربرداری اسپیرال بیمارستان بهبود تبریز


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس مرکز تصویربرداری اسپیرال بیمارستان بهبود تبریز
  • آذربایجان شرقی - تبریز - خیابان ارتش جنوبی - نرسیده به چهارراه باغشمال
  • 04131555
مجوز ها و تاییدیه ها