گفتگو و مشاوره با متخصصین:
مرکز مرکز تصویربراری بیمارستان عسگریه ( ع )

مرکز تصویربراری بیمارستان عسگریه ( ع )

ماموگرافی

  • آدرس اصفهان - خیابان سروش - چهارراه عسگریه
  • تلفن 03132250041

درباره مرکز تصویربراری بیمارستان عسگریه ( ع )


پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها