گفتگو و مشاوره با متخصصین:
مرکز دکتر قاسمی

دکتر قاسمی

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس گلستان - خیابان امام خمینی مجتمع پزشکان بهمن
  • تلفن 27316

درباره دکتر قاسمی


مجوز ها و تاییدیه ها