مرکز تصویربرداری حضرت معصومه

مرکز تصویربرداری حضرت معصومه

سونوگرافی,رادیولوژی

  • آدرس قم - خیابان امام - جنب مسجد امام حسن عسگری
  • تلفن 02536651801,02536651809

درباره مرکز تصویربرداری حضرت معصومه


آدرس مرکز تصویربرداری حضرت معصومه

  • قم - خیابان امام - جنب مسجد امام حسن عسگری
  • 02536651801, 02536651809