گفتگو و مشاوره با متخصصین:
مرکز مرکز تصویربرداری بیمارستان اکباتان

مرکز تصویربرداری بیمارستان اکباتان

سنگ شکن , سونوگرافی , رادیولوژی , اسکن ایزوتوپ

  • آدرس همدان - خیابان طالقانی
  • تلفن 08138251244

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان اکباتان


پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها