گفتگو و مشاوره با متخصصین:
مرکز مرکز تصویربرداری بیمارستان تامین اجتماعی رازی

مرکز تصویربرداری بیمارستان تامین اجتماعی رازی

سونوگرافی , رادیولوژی , سی تی اسکن

  • آدرس قزوین - انتهای خیابان شهید بابایی
  • تلفن 02833665007 , 02833665008

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان تامین اجتماعی رازی


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس مرکز تصویربرداری بیمارستان تامین اجتماعی رازی
  • قزوین - انتهای خیابان شهید بابایی
  • 02833665007 - 02833665008
مجوز ها و تاییدیه ها