گفتگو و مشاوره با متخصصین:
مرکز مرکز تصویربرداری بیمارستان 5 آذر

مرکز تصویربرداری بیمارستان 5 آذر

سونوگرافی , رادیولوژی , سی تی اسکن

  • آدرس گلستان - خیابان 5 آذر
  • تلفن

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان 5 آذر


پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها