گفتگو و مشاوره با متخصصین:
مرکز مرکز تصویربرداری بیمارستان مرکز جراحی محدود و سرپائی شقایق

مرکز تصویربرداری بیمارستان مرکز جراحی محدود و سرپائی شقایق

رادیولوژی

  • آدرس تهران - خیابان فتحی شقاقی - بین بیستون و چهلستون - پلاک 78
  • تلفن 02188705380 , 02188705385

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان مرکز جراحی محدود و سرپائی شقایق


مجوز ها و تاییدیه ها