مرکزرادیولوژی و سونوگرافی فرمانیه (نبوی)

مرکزرادیولوژی و سونوگرافی فرمانیه (نبوی)

رادیولوژی,سونوگرافی

  • آدرس تهران - خیابان پاسداران - ابتدای خیابان دکتر لواسانی - شماره 222
  • تلفن 02122830225

درباره مرکزرادیولوژی و سونوگرافی فرمانیه (نبوی)


آدرس مرکزرادیولوژی و سونوگرافی فرمانیه (نبوی)

  • تهران - خیابان پاسداران - ابتدای خیابان دکتر لواسانی - شماره 222
  • 02122830225