گفتگو و مشاوره با متخصصین:
مرکز مرکز تصویربرداری بیمارستان امام خمینی

مرکز تصویربرداری بیمارستان امام خمینی

  • آدرس آذربایجان شرقی - میانه - خیابان امام خمینی
  • تلفن 04152234722 , 04152234723 , 04152234724

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان امام خمینی


پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها