گفتگو و مشاوره با متخصصین:
مرکز مرکز تصویربرداری - دکتر سرحدی

مرکز تصویربرداری - دکتر سرحدی

رادیولوژی , سونوگرافی

  • آدرس فارس - شیراز - فسا - خیابان حافظ - جنب بانک ملت
  • تلفن 07152224707

درباره مرکز تصویربرداری - دکتر سرحدی


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس مرکز تصویربرداری - دکتر سرحدی
  • فارس - شیراز - فسا - خیابان حافظ - جنب بانک ملت
  • 07152224707
مجوز ها و تاییدیه ها