گفتگو و مشاوره با متخصصین:
مرکز  مرکز تصویربرداری بیمارستان شهید فقیهی

 مرکز تصویربرداری بیمارستان شهید فقیهی

ام.آر.آی

  • آدرس فارس - شیراز - خیابان زند - روبروی صورتگر
  • تلفن 07132351099 , 07132351090

درباره  مرکز تصویربرداری بیمارستان شهید فقیهی


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس  مرکز تصویربرداری بیمارستان شهید فقیهی
  • فارس - شیراز - خیابان زند - روبروی صورتگر
  • 07132351099 - 07132351090
مجوز ها و تاییدیه ها