گفتگو و مشاوره با متخصصین:
مرکز  مرکز تصویربرداری بیمارستان شهید چمران

 مرکز تصویربرداری بیمارستان شهید چمران

ام.آر.آی

  • آدرس فارس - شیراز - بلوار شهید چمران
  • تلفن 07136240106 – 07136240101

درباره  مرکز تصویربرداری بیمارستان شهید چمران


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس  مرکز تصویربرداری بیمارستان شهید چمران
  • فارس - شیراز - بلوار شهید چمران
  • 07136240106 – 07136240101
مجوز ها و تاییدیه ها