مرکز تصویربرداری رادیولوژی و سونوگرافی دکتر مظهری

مرکز تصویربرداری رادیولوژی و سونوگرافی دکتر مظهری

رادیولوژی,سونوگرافی

  • آدرس تهران - میدان ازادی - خیابان هاشمی - تقاطع 21 متری جی
  • تلفن 02166010845

درباره مرکز تصویربرداری رادیولوژی و سونوگرافی دکتر مظهری


آدرس مرکز تصویربرداری رادیولوژی و سونوگرافی دکتر مظهری

  • تهران - میدان ازادی - خیابان هاشمی - تقاطع 21 متری جی
  • 02166010845