بیمارستان بینا

  • آدرس خراسان رضوی - مشهد - بلوار وکیل آباد - سیدرضی45
  • تلفن

درباره بیمارستان بینا


تعداد تخت

0

بخش های بستری بیمارستان بینا

null

بخش های ستاره دار

بخش های کلینیکی بیمارستان بینا

بخش های پاراکلینیک بیمارستان بینا

بیمه های تحت پوشش بیمارستان بینا

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها