بیمارستان 29بهمن تبریز

عمومی

درمانی

  • آدرس آذربایجان شرقی - تبریز - بلوار 29 بهمن-صندوق پستی 4448-51335
  • تلفن 04133307000

درباره بیمارستان 29بهمن تبریز


زمین بیـمارستان 29 بـهمـن به مسـاحت 23200 متر مربع درمورخه 28/12/1344 تـوسط مرحوم حـاج حسین علیزاده کاغذچی به سازمان بیمه های اجتماعی وقت اهدا گردید و عملیات ساختمانی آن توسط سازمان در سال 1349 اتمام و مورد بهره برداری قرار گرفته است . بیمارستان از زمان بهره برداری تا نیمه اول سال 1381 به عنوان بیمارستان جنرال فعالیت می نمود که با راه اندازی بیمارستان استاد عالی نسب تبریز و انتقال بخش های آن به بیمارستان مذکور به صورت بیمارستان تک تخصصی زنان و زایمان با 40 تخت بستری اصلی دارای پلی کلینیک تخصصی و واحدهای کلینیکی و پاراکلینیک ادامه فعالیت نموده است . نظر به افزایش بیمه شدگان عزیز سازمان تأمین اجتماعی و به منظور برآورد نیاز های درمانی ایشان تشکیلات بیمارستان مورد بازنگری مجدد قرار گرفته و افزایش تعداد تخت های اصلی بستری تا سقف 96 تخت مورد موافقت مقامات سازمان قرار گرفت در این راستا در روز 29 بهمن سال 1386 مصادف با سالروز قیام مردم غیور تبریز بخش های نفرولوژی ، داخلی ، جراحی عمومی ، NICUو کودکان و بخش دیالیز با 14 تخت افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت با فعالیت بخش های مذکور بیمارستان از حالت تک تخصصی خارج و به صورت بیمارستان جنرال ادامه فعالیت داد.

تعداد تخت

85

بخش های بستری بیمارستان 29بهمن تبریز

جراحی زنان و زایمان - اطفال - NICU - داخلی - جراحی عمومی - ICU

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - تخت زایمان - تحت نظر اورژانس - دیالیز - تختهای بخش اورژانس - اتاق عمل اورژانس

بخش های کلینیکی بیمارستان 29بهمن تبریز

درمانگاه ارولوژی - درمانگاه ENT - درمانگاه ارتوپدی - درمانگاه اطفال - درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی ) - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه داخلی - درمانگاه جراحی مغز و اعصاب - درمانگاه چشم - درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه عفونی - درمانگاه قلب - درمانگاه عمومی - درمانگاه بینائی سنجی - کلینیک بیهوشی - درمانگاه پوست - درمانگاه شنوائی سنجی - نفرولوژی - داخلی مغزو اعصاب

بخش های پاراکلینیک بیمارستان 29بهمن تبریز

آزمایشگاه طبی - اکوکاردیوگرافی - رادیولوژی - سونوگرافی - ماموگرافی - تست ورزش - داروخانه

بیمه های تحت پوشش بیمارستان 29بهمن تبریز

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان 29بهمن تبریز
  • آذربایجان شرقی - تبریز - بلوار 29 بهمن-صندوق پستی 4448-51335
  • 04133307000
مجوز ها و تاییدیه ها