اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟

بیمارستان حضرت رسول (ص) جوانرود

پزشکی عمومی

درمانی

  • آدرس کرمانشاه ، جوانرود ، خیابان برادران امینی ، بیمارستان حضرت رسول ( ص )
  • تلفن 08346226957, 08346226850

درباره بیمارستان حضرت رسول (ص) جوانرود


بیمارستان حضرت رسول ( ص ) جوانرود ، در اسفند ماه 1379 و در زمینی به مساحت 60/000 متر مربع با زیربنای 12000 متر مربع به صورت یک ساختمان 3 طبقه ای ، با همت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، افتتاح شد . بیمارستان حضرت رسول ( ص ) جوانرود ، در سال 1380 ، با راه اندازی بخش های اتاق عمل ، جراحی عمومی ، جراحی زنان ، جراحی داخلی و فیزیوتراپی ، تاسیس شد . در حال حاضر ،106 تخت خواب فعال دارد .

تعداد تخت

106

بخش های بستری بیمارستان حضرت رسول (ص) جوانرود

درمانگاه اورولوژی - درمانگاه اطفال - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه داخلی - درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه عفونی - درمانگاه فیزیوتراپی - درمانگاه ENT - درمانگاه ارتوپدی - پزشك عمومی - درمانگاه مغز و اعصاب - درمانگاه چشم - درمانگاه قلب و عروق - درمانگاه روان پزشكی - كاردرمانی - شنوایی سنجی - گفتاردرمانی - درمانگاه تغذیه - درمانگاه پوست - بینایی سنجی

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - تخت زایمان - لیبر - دیالیز - اتاق عمل اورژانس - اورژانس سرپایی - مراجعین كل اورژانس - ریكاوری

بخش های کلینیکی بیمارستان حضرت رسول (ص) جوانرود

جراحی عمومی - داخلی - عفونی - اطفال - جراحی زنان و زایمان - اورولوژی - ICU جنرال - CCU - نوزادان - ENT - ارتوپدی - پست پارتوم - جراحی چشم - داخلی مغز و اعصاب - post CCU - روان پزشكی - LDR - اورژانس بستری

بخش های پاراکلینیک بیمارستان حضرت رسول (ص) جوانرود

جراحی عمومی - داخلی - عفونی - اطفال - جراحی زنان و زایمان - اورولوژی - ICU جنرال - CCU - نوزادان - ENT - ارتوپدی - پست پارتوم - جراحی چشم - داخلی مغز و اعصاب - post CCU - روان پزشكی - LDR - اورژانس بستری

آدرس بیمارستان حضرت رسول (ص) جوانرود

  • کرمانشاه ، جوانرود ، خیابان برادران امینی ، بیمارستان حضرت رسول ( ص )
  • 08346226957, 08346226850