بیمارستان خاتم الانبیا بندرعباس

عمومی

درمانی

  • آدرس هرمزگان - بندر عباس - خیابان امام خمینی - بیمارستان خاتم الانبیا،
  • تلفن 07633335651 , 07633343529 , 07633335660

درباره بیمارستان خاتم الانبیا بندرعباس


تعداد تخت

64

بخش های بستری بیمارستان خاتم الانبیا بندرعباس

ICU - زایشگاه - زنان - اطفال - داخلی مردان - جراحی مردان - POST ICU - بخش نوزادان

بخش های ستاره دار

تختهای بخش اورژانس - اتاق عمل - لیبر - تخت زایمان

بخش های کلینیکی بیمارستان خاتم الانبیا بندرعباس

درمانگاه ارولوژی - درمانگاه ENT - درمانگاه ارتوپدی - درمانگاه اطفال - درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی ) - درمانگاه بینایی سنجی - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه چشم - درمانگاه داخلی - درمانگاه داخلی اعصاب ( نورولوژی ) - درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه فیزیوتراپی - درمانگاه قلب - درمانگاه طب فیزیکی و توانبخشی - درمانگاه عفونی - درمانگاه شنوایی سنجی - درمانگاه پوست - درمانگاه اورژانس - درمانگاه دندانپزشکی - درمانگاه تغذیه - روانکاوی - درمانگاه مامائی - درمانگاه آسم وآلرژی - درمانگاه فوق تخصصی - نفرولوژی - درمانگاه فوق تخصصی داخلی هماتولوژی - درمانگاه گفتار درمانی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان خاتم الانبیا بندرعباس

رادیولوژی - داروخانه - اسپیرومتری - آندوسکوپی - آزمایشگاه طبی - الکتروآنسفالوگرافی - آزمایشگاه پاتولوژی - سونوگرافی - اکوکاردیوگرافی - الکتروکاردیوگرافی - تست یو بی تی - شیمی درمانی - سی تی اسکن - نوار عصب وعضله - NST

بیمه های تحت پوشش بیمارستان خاتم الانبیا بندرعباس

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان خاتم الانبیا بندرعباس
  • هرمزگان - بندر عباس - خیابان امام خمینی - بیمارستان خاتم الانبیا،
  • 07633335651 - 07633343529 - 07633335660
مجوز ها و تاییدیه ها