بیمارستان شهید دکتر چمران تهران

عمومی

درمانی

  • آدرس تهران - خیابان پاسداران -میدان نوبنیاد - خیابان شهید لنگری - خیابان صنایع - بیمارستان شهید چمران
  • تلفن 02122937031 , 02122937032 , 02122937033 , 02122937034 , 02122937035 , 02127956

درباره بیمارستان شهید دکتر چمران تهران


بیمارستان شهید چمران در سال ۱۳۵۳ با نام بیمارستان صنایع نظامی و با مأموریت ارائه خدمات تشخیصی درمانی به کارکنان صنایع نظامی تأسیس شد و پس از انقلاب شکوهمند اسلامی به نام شهید دکتر چمران، تغییر نام یافت.

تعداد تخت

323

بخش های بستری بیمارستان شهید دکتر چمران تهران

داخلی مردان - جراحی مغز و اعصاب و چشم - ارولوژی و جراحی عمومی - ارتوپدی - NICU - ICU 1 - جراحی زنان و زایمان - جراحی زنان - داخلی زنان - ICU 2 - قلب وخون

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - دیالیز - تخت زایمان - تختهای بخش اورژانس - تختهای تحت نظر اورژانس - اتاق عمل اورژانس - لیبر

بخش های کلینیکی بیمارستان شهید دکتر چمران تهران

درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه ارتوپدی - درمانگاه اطفال - درمانگاه انکولوژی - درمانگاه داخلی - درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه عفونی - درمانگاه شنوایی سنجی - درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی ) - درمانگاه ارولوژی - درمانگاه پوست - درمانگاه فوق تخصصی - جراحی ترمیمی - درمانگاه طب فیزیکی و توانبخشی - درمانگاه فوق تخصصی - داخلی هماتولوژی - درمانگاه فوق تخصصی - پیوند کبد - درمانگاه فوق تخصصی - داخلی ریه - درمانگاه فوق تخصصی - داخلی غدد ( اندوکراینولوژی ) - درمانگاه دندانپزشکی - درمانگاه فوق تخصصی - داخلی کلیه ( نفرولوژی ) - درمانگاه چشم - درمانگاه قلب - درمانگاه فوق تخصصی - داخلی کبد و گوارش - پایگاه بهداشتی - درمانگاه ENT - درمانگاه اورژانس - درمانگاه بینایی سنجی - درمانگاه بیهوشی و درد - درمانگاه جراحی مغز و اعصاب - درمانگاه داخلی اعصاب ( نورولوژی ) - درمانگاه فوق تخصصی - اطفال روانپزشکی - درمانگاه فوق تخصصی - جراحی توراکس - درمانگاه فوق تخصصی - جراحی دست - درمانگاه فوق تخصصی - جراحی فک و صورت - درمانگاه فوق تخصصی - داخلی روماتولوژی - درمانگاه گفتار درمانی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان شهید دکتر چمران تهران

MRI - NST - آزمایشگاه طبی - آندوسکوپی - الکترمیوگرافی - دانسیتومتری - رادیولوژی - رکتوسیگموئیدسکوپی - سونوگرافی - سی تی اسکن - کولونوسکوپی - ماموگرافی - آزمایشگاه پاتولوژی - اسپیرومتری - اکوکاردیوگرافی - الکتروآنسفالوگرافی - تست ورزش - خدمات تشخیصی طب هسته ای - داروخانه - رادیوتراپی نیمه عمقی - سنگ شکن برون اندامی - ماموگرافی - نوارنگاری

بیمه های تحت پوشش بیمارستان شهید دکتر چمران تهران

لیست پزشکان داخل پروفایل بانک
آدرس بیمارستان شهید دکتر چمران تهران
  • تهران - خیابان پاسداران -میدان نوبنیاد - خیابان شهید لنگری - خیابان صنایع - بیمارستان شهید چمران
  • 02122937031 - 02122937032 - 02122937033 - 02122937034 - 02122937035 - 02127956
مجوز ها و تاییدیه ها