بیمارستان شفا بشرویه

عمومی

درمانی

  • آدرس خراسان جنوبی- بشرویه - بلوار جهاد
  • تلفن 05632782011 , 05632782012

درباره بیمارستان شفا بشرویه


بیمارستان در سال ۱۳۸۱ با امکاناتی مختصر راه اندازی گردیده و سپس بتدریج تجهیز آن هم از محل اعتبارات دولتی و هم کمکهای فراوان خیرین صورت گرفته است بخشهای مختلف: داخلی، جراحی، زنان و زایمان، اطفال، سی سی یو و پست سی سی یو، دیالیز، زایشگاه، اتاق عمل، اورژانس، آزمایشگاه با امکانات نسبتاً مناسب، رادیولوژی و سونوگرافی با امکانات نسبتاً مناسب و ... فعال است

تعداد تخت

28

بخش های بستری بیمارستان شفا بشرویه

CCU - اطفال - داخلی - جراحی زنان وزایمان - جراحی عمومی - قلب

بخش های ستاره دار

زایشگاه - اورژانس - تالاسمی - اتاق عمل - دیالیز

بخش های کلینیکی بیمارستان شفا بشرویه

درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه اطفال - درمانگاه اورژانس - درمانگاه داخلی - درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه روانپزشکی - درمانگاه چشم - درمانگاه بیهوشی - درمانگاه قلب

بخش های پاراکلینیک بیمارستان شفا بشرویه

آزمایشگاه طبی - رادیولوژی - نوارنگاری - آندوسکوپی - داروخانه - زایشگاه - اسپیرومتری - سونوگرافی - اکوکاردیوگرافی - تست ورزش و هولترمانیتورینگ

بیمه های تحت پوشش بیمارستان شفا بشرویه

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها