بیمارستان آسیاتهران

عمومی

درمانی

  • آدرس تهران - خیابان شهید بهشتی - خیابان شهید احمد قیصر (بخارست)
  • تلفن 02188733571

درباره بیمارستان آسیاتهران


این بیمارستان در منطقه ۶ شهر تهران واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در ۱۶ اسفند سال ۱۳۴۶، در ساختمان‌های ۶ و ۹ طبقه به مساحت ۶۰۰۰ مترمربع و با ۱۳۰ تخت‌خواب , تأسیس, و در حال حاضر 110 تخت دایر دارد .

تعداد تخت

73

بخش های بستری بیمارستان آسیاتهران

CCU-ICU جنرال-جراحی زنان و زایمان-جراحی عمومی-داخلی -اعصاب و روان -قلب و عروق-انکولوژی-ارتوپدی

بخش های ستاره دار

اتاق عمل-اتاق عمل اورژانس-تخت زایمان-تختهای تحت نظر اورژانس-دیالیز-لیبر-پست پارتوم--

بخش های کلینیکی بیمارستان آسیاتهران

درمانگاه ENT-درمانگاه ارتوپدی-درمانگاه اطفال-درمانگاه انکولوژی-درمانگاه جراحی عمومی-درمانگاه جراحی مغز و اعصاب-درمانگاه داخلی اعصاب ( نورولوژی )-درمانگاه زنان و زایمان-درمانگاه ریه-درمانگاه قلب و عروق-درمانگاه گوارش- درمانگاه نفرولوژی- درمانگاه ارولوژی-درمانگاه عفونی-درمانگاه چشم-روماتولوژی-فک وصورت--دندانپزشکی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان آسیاتهران

درمانگاه ENT-درمانگاه ارتوپدی-درمانگاه اطفال-درمانگاه انکولوژی-درمانگاه جراحی عمومی-درمانگاه جراحی مغز و اعصاب-درمانگاه داخلی اعصاب ( نورولوژی )-درمانگاه زنان و زایمان-درمانگاه ریه-درمانگاه قلب و عروق-درمانگاه گوارش- درمانگاه نفرولوژی- درمانگاه ارولوژی-درمانگاه عفونی-درمانگاه چشم-روماتولوژی-فک وصورت--دندانپزشکی

آدرس بیمارستان آسیاتهران

  • تهران - خیابان شهید بهشتی - خیابان شهید احمد قیصر (بخارست)
  • 02188733571